A A A

Årsoppgjør / ligningspapirer

Skatte og regnskapsregler endres stadig. For å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør kreves det derfor kunnskaper om regelverket. Våre ansatte oppdateres fortløpende gjennom kurs, internopplæring og veiledning.

Vi bruker Maestro som årsoppgjørsprogram for årsregnskap og likningspapirer, og utfører komplett årsavslutning med årsregnskap, selvangivelse og andre ligningspapirer som ditt selskap er pliktig å levere.

Vi fyller også ut selvangivelse for personlige næringsdrivende, som ikke er regnskapspliktige, men som må levere selvangivelse og næringsoppgave.

Vi bruker Altinn som er et samarbeid mellom offentlige etater om en felles internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet og private til det offentlige.

Spør oss!