A A A

Årsoppgjør / ligningspapirer

Skatte og regnskapsregler endres stadig. For å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør kreves det derfor kunnskaper om regelverket. Våre ansatte oppdateres fortløpende gjennom kurs, internopplæring og veiledning.

Vi bruker Maestro som årsoppgjørsprogram for årsregnskap og likningspapirer, og utfører komplett årsavslutning med årsregnskap, selvangivelse og andre ligningspapirer som ditt selskap er pliktig å levere.

Vi fyller også ut selvangivelse for personlige næringsdrivende, som ikke er regnskapspliktige, men som må levere selvangivelse og næringsoppgave.

Vi bruker Altinn som er et samarbeid mellom offentlige etater om en felles internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet og private til det offentlige.

Spør oss!

Follow them seriously and you will never go wrong with breitling replica uk coordination. For following the above tips you have to do few things like: Your closet should have three types of rolex replica. a dress watch, a casual watch and a sports watch. Therefore whichever dress you wear can match it with same style rolex replica sale. Your watch should look new at all times. If they have become old it is better to replace them, because then only you will look profoundly good. replica watches uk are not necessarily to be costly but should be in a good and useable condition. There is no match of branded rolex replica sale, if having money does have them. They will not only raise your class but will impart same to your appearance. The replica watches sale have gained gigantic popularity ever since they came into being.