A A A

Lønn

Regelverket for lønnshåndtering er komplisert og under stadige endringer. Det kan derfor være tidkrevende og kostbart å holde seg oppdatert på dette emnet. Vi kan hjelpe deg med lønnsarbeidet.

Vi tilbyr :

Vårt lønnssystem er selvfølgelig integrert mot regnskapet. Vi bruker Huldt & Lillevik lønsssystem

Vi kan også tilby Hult & Lillevik Travel som er et webbasert program hvor hver enkelt ansatt kan skrive sine reiseregninger.