A A A

Regnskap

Vi tilbyr våre kunder gode regnskapsløsninger. Vi kan utføre alt som hører inn under regnskapet eller dele dette opp etter kundens ønske. Kunden ønsker kanskje selv å fakturere og foreta utbetalingene selv. Fakturering kan da foretas på vårt system, eller man får tilgang til Visma Web Faktura som er et enkelt fakturaprogram hvor man, i tillegg til faktureringen, også kan følge opp utestående fordninger, samt salgsutviklingen via web.

Vi tilbyr:

Ta kontakt med Sven Carlsen på tlf 91194238 for mer informasjon

Vil presisere at vi legger vekt på å gi tilbake gode resultatrapporter, etter for eksempel hver termin, med kommentarer slik at vi hele tiden holder en god dialog.

Vi bruker Visma Businessbyrå som vårt regnskapssytem

Les mer om programvaren vi benytter